Bokslutsrapport – vad är det?

Undrar du hur man gör en bokslutsrapport? Då har du hittat helt rätt. Bokslutsrapport är ett alternativ till revision för mindre bolag och ses som ett kvalitetsbevis för företagets redovisning.

För att få avge bokslutsrapport måste några krav vara uppfyllda hos den som utger rapporten, dvs en auktoriserad redovisningskonsult. Den måste:

  • Vara auktoriserad
  • Ha utfört sitt uppdrag enligt Reko – svensk standard för redovisningstjänster
  • Ha ansvarat för företagets ekonomiska rapporter och årsbokslut
  • Ha upprättat ett uppdragsavtal som definierar hela arbetsprocessen så att Reko följs

Om en konsult uppfyller kraven och därmed utfärdar bokslutsrapporten åt ett företag så måste denne också intyga att den underliggande redovisningen är

  • Kontrollerad – alla affärshändelser ska ses över på ett strukturerat sätt
  • Avstämd – det ska säkerställas att allt stämmer och båda parterna (redovisningskonsulten och firman) måste vara överens om detta
  • Rimlighetsbedömd – det ska inte bara stämma utan måste också verka rimligt. Det kan alltid uppstå fel och om de är för stora kan man märka det i detta steg.

En fördel med att använda bokslutsrapport är att den kan tas fram så fort redovisningen är färdig.

Bokslutsrapport kan göras för: 

  • Aktiebolag – företag med begränsat ekonomiskt ansvar – ägarna kan endast förlora insatt kapital
  • Enskilda firmor – enmansföretag med obegränsat ansvar hos ägaren – ägaren kan t ex bli skyldig att betala skulder med privata medel om företagets kassa blir tom.
  • Handelsbolag – Samma som enskild firma fast för flera personer där ägarna tillsammans har ett solidariskt ansvar för skulder.

Fördelen med att det går att göra även för enskilda firmor och handelsbolag är att det blir enklare att ha koll på ekonomin när dessa görs om till aktiebolag. Det blir dessutom enklare att göra en kreditbedömning för nytt aktiebolag om det tidigare varit t ex ett handelsbolag med bokslutsrapporter.

Att använda bokslutsrapporter är alltså ett sätt att få koll på ekonomin i företaget och framför allt ett godkänt sätt att rapportera finansiella resultat. Förut fanns det plikt på att utföra revision och då var man tvungen att anlita revisor. Idag räcker det med bokslutsrapport för mindre bolag.

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats