Hur fungerar en företagsbesiktning?

De flesta utav oss är vana att besiktiga bilen, men företaget? När, hur och varför ska man besiktiga det? Allt detta och lite till reder vi ut i denna artikel. 

Innehåll 

  • Vad innebär en företagsbesiktning?
  • När genomförs denna besiktning?
  • Så går en företagsbesiktning till

Vad innebär en företagsbesiktning?

En företagsbesiktning – eller due dilligence som det också kan kallas – är en metod för att samla in och analysera information om ett företag. För att göra såväl insamlingen som analyseringen så smidig som möjligt, delar man vanligtvis in besiktningen i olika områden.

Det är inte ovanligt att den delas in på följande sätt:

Finansiell due dilligence – Ett område som antyder handlar om bolagets finansiella situation. I detta skede granskas b.la. årsredovisningar. Det är inte heller ovanligt att dessa jämförs med andra branschkollegor för att se hur man presterar gentemot andra.

Skattebesiktning – Vid skattebesiktningen går bolagets skattesituation igenom. Bland annat kontrolleras inkomst- och punktskatter. Huruvida man skött sina momspliktiga transaktioner undersöks också. Anledningen till att man gör detta är för att bedöma eventuella risker, men också möjligheter i form av koncernbidrag och liknande.

Teknisk due dilligence – Den tekniska undersökningen syftar till att värdera skick och värde i bolagets tillgångar.

Legal besiktning – I detta skede analyseras bolagets avtal, eventuella tvister och andra juridiska frågor.

Kommersiell due dilligence – Ett område som omfattar informationsinsamling och analys av marknadens framtid, konkurrenter, kunder och liknande.

När genomförs denna besiktning?

En företagsbesiktning genomförs vanligtvis när ett företag ska förvärvas. Det är alltså den potentiella köparen av bolaget som är väldigt mån om att det är ett bra bolag som förvärvas. Själva besiktningen genomförs dock inte av köparen själv utan av auktoriserade fackmän och konsulter.

Det är inte ovanligt att man blandar in revisionsbyråer, jurister och advokater, skatteexperter och andra konsulter.

Så går en företagsbesiktning till

Besiktningar som dessa kan bli väldigt omfattande. Det är mycket information att samla in och analysera samtidigt som det är av största vikt att allt går rätt till. För många är nämligen ett företagsförvärv den viktigaste affären man gör i sitt liv. 

Ingen organisation är den andra lik. Något som innebär att besiktningen kan se olika ut från fall till fall. Både när det kommer till omfattning och tillvägagångssätt. Vanligtvis brukar man dock säga att besiktningen sker i fem steg:

  1. Förberedelse
  2. Insamling av information
  3. Analys av informationen
  4. Rapportering av resultatet
  5. Implementering

I det första steget går köparen och eventuella fastighetsmäklare eller andra konsulter igenom förvärvet. Vad är målsättningen? Vilka risker finns? Osv.

Därefter påbörjas själva informationsinsamlingen inom respektive område. När detta väl är gjort är det upp till revisionsbyråer, jurister, advokater, skatteexperter och andra konsulter att analysera informationen.

Dessa sammanställer sedan sina upptäckter i en rapport som ligger till underlag för köparen huruvida han eller hon vill gå vidare med affären eller inte. Om svaret är ”ja” går förvärvsprocessen vidare.

Avslutningsvis

Där har du det – vår kompletta guide om vad en företagsbesiktning är, när en sådan bör genomföras samt hur man går tillväga.

Glöm inte att läsa våra andra artiklar inom området:

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats