En guide till aktieägartillskott

Om du driver ett bolag och är intresserad av bokföring har du troligtvis kommit över uttrycket aktieägartillskott. Men vad innebär detta egentligen och hur går man tillväga för att bokföra ett aktieägartillskott på korrekt sätt? I denna artikel ger jag dig svaren.

Innehåll 

  • Vad är aktieägartillskott?
  • Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott
  • För- och nackdelar med aktieägartillskott
  • Att bokföra aktieägartillskott

Vad är aktieägartillskott?

Precis som namnet antyder är ett aktieägartillskott ett sätt att öka bolagets egna kapital. Bolagets ägare tillför alltså eget kapital i form av pengar eller andra tillgångar till företaget. Något som kan göras istället för att ta ett lån eller också som alternativ till en nyemission av aktier.

Det främsta syftet med denna typ av tillskott är att förbättra bolagets likvida medel. Ett aktieägartillskott kan ske från samtliga eller enstaka ägare. Det kan även inträffa i konstellation med ett vanligt kapitaltillskott där någon som inte är ägare berikar bolaget med några kassa.

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott

När det kommer till aktieägartillskott finns det två olika varianter av tillskott – villkorat respektive ovillkorat. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Jo, det ska jag ta och förklara för dig!

Villkorat tillskott – När en aktieägare genomför ett villkorat tillskott innebär det att denne ställer ett krav på att få tillbaka sina pengar i ett senare skede. Vanligtvis när ett par förbestämda kriterier uppfyllts. Det är inte ovanligt att detta ska ske när bolaget återigen har en god ekonomi och goda likvida medel.

Ovillkorat tillskott – Är motsatsen till ett villkorat tillskott. När en aktieägare genomför ett ovillkorat tillskott innebär det att denne inte ställer några krav på att få tillbaka sina pengar i ett senare skede.

För- och nackdelar med aktieägartillskott 

Som du säkerligen förstått är ett aktieägartillskott något som sker när ett bolag står inför ekonomiska utmaningar. Och i ett sådant läge finns det många vägar att gå. Exempelvis går det att göra en nyemission, ansöka om lån, dra ner på personal eller också sälja av lager och andra tillgångar.

Fördelen med ett aktieägartillskott är att det är väldigt ekonomiskt. Framförallt om det sker ett ovillkorat tillskott och det inte finns några krav på återbetalning. Till nackdelarna hör dålig publicitet och signaler på att bolaget är i knipa.

PS! Tänk på att även genomföra en kontrollbalansräkning om du misstänker att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade kapitalet.

Att bokföra aktieägartillskott

Sist men inte alls skulle jag vilja gå igenom hur du går tillväga för att bokföra ett aktieägartillskott. Låt oss säga att det sker en inbetalning (tillskott) om 200 000 kronor. Denna redovisas då enligt följande:

Avslutningsvis

Jag hoppas att du nu har bättre förståelse för vad ett aktieägartillskott är, vilka olika typer av tillskott som finns och vad de innebär, samt hur du går tillväga för att bokföra ett tillskott på rätt sätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats