Så gör du för att bokföra nyemission

Är det dags för en nyemission? Då kan det vara bra att vara införstådd med hur du går tillväga för att bokföra en sådan. I denna artikel tänkte jag därför berätta mer om hur du gör för att bokföra en nyemission.

Innehåll

  • Vad är en nyemission?
  • Varför genomförs en nyemission?
  • Hur går en nyemission till?
  • Att bokföra en nyemission

Vad är en nyemission? 

En nyemission innebär att ett (aktie)bolag, antingen ett publikt eller privat, bestämmer sig för att erbjuda antingen allmänheten eller befintliga ägare att teckna nya aktier i företaget i fråga.

Det är inte heller ovanligt att de ges ut till ett lägre pris än tidigare, vilket är en strategi som används för att locka fler investeringar. Smart!

Varför genomförs en nyemission?

Det finns en mängd olika anledningar till att man som näringsidkare väljer att erbjuda allmänheten eller nuvarande ägare nya aktier. Den allra vanligaste anledningen är dock att man behöver mer kapital, vilket kan behövas av olika anledningar…

Kanske är det ett företagsförvärv som ska göras? Eller också är det en storskalig expansion som kräver stora finansiella muskler? Det kan också vara nödvändigt för att rädda företaget från ekonomisk knipa. Andra vanliga anledningar till en nyemission är:

  • För att undvika en konkurs
  • För att slippa låna pengar via t.ex. ett traditionellt banklån
  • För att finansiera en investering

Hur går en nyemission till?

Nu när du har bättre förståelse för vad en nyemission är och varför en sådan kan genomföras, kanske du är nyfiken på att lära dig hur den går till?

Först och främst måste de nuvarande aktieägarna och styrelsemedlemmarna besluta om att en nyemission ska genomföras. Ett beslut som fattas på en bolagsstämma. Om detta beslut väl fattas är det även viktigt att bestämma huruvida omfattande den bör vara.

Med andra ord vilket belopp man behöver öka kassan med, hur många aktier man är villiga att dela med sig av, vilken teckningskursen på dessa bör vara, samt vilka som får köpa dessa och när.

En nyemission kan antingen ske på ett sådant sätt att kontanta medel betalas in i bolaget. Något som kallas för kontantemission. Det kan däremot också ske genom att andra tillgångar, t.ex. materiella, ges till företaget. Något som kallas för apportemission. Detta är dock inte alls vanligt.

Om det väl sker en kontantemission ökar företagets aktiekapital enligt följande:

Antalet nytecknade aktier multiplicerat med kvotvärdet (värdet dividerat med antalet utestående aktier). Läs vår dedikerade guide om kvotvärde för att lära dig mer.

Att bokföra en nyemission

Det kanske viktigaste av allt är att nyemissionen bokförs på korrekt sätt. Därav tänkte jag avsluta denna artikel med att dela med mig av ett bokföringsexempel. Låt oss anta följande:

Du äger ett bolag och via en bolagsstämma har ledningen beslutat sig för att genomföra en nyemission. Det nuvarande aktiekapitalet omfattar 100 000 svenska kronor och 500 aktier med ett kvotvärde om 200 kronor.

Beslut tas om att 100 nya aktier ska tecknas om ett totalpris av 50 000 kronor. Det hela går då till på följande sätt: 100 (de nya aktierna) multiplicerat med 200 (det nuvarande kvotvärdet) = 20 000 kronor. Resterande belopp blir till så kallad överkurs.

PS! En överkurs är något som sker när det ett bolag är väldigt framgångsrikt men behöver ta in mer kapital för att klara av en expansion.

Detta bokförs sedan enligt följande:

bokföra nyemission

Avslutningsvis  

Jag hoppas att du nu har bättre förståelse för vad en nyemission är, vanliga anledningar till att en sådan genomförs, hur den går till och hur den bokförs.

Person
Vänliga hälsningar,
Snålverner

Hoppas du tyckte om mitt inlägg. Speciellt du Ekonominista!?

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats