Vad är ett företag värt?

Att sätta en prislapp på sitt eget eller någon annans bolag kan vara svårt. I denna artikel tänkte jag därför dela med mig om sådant som kan vara bra att tänka på vid en företagsvärdering – perfekt för dig som sälja eller köpa ett företag.

Faktorer vid en företagsvärdering

Att genomföra en bolagsvärdering på egen hand kan vara väldigt svårt. Särskilt ifall det är ens egna företag som ska värderas. Oftast har man nämligen mycket personliga känslor och värderingar som resulterar i en tro att företaget är värt mer än vad det egentligen är. I slutändan handlar det om att komma fram till ett realistiskt marknadsvärde.

Det hela är en mycket komplex process som många gånger kräver professionellt kunnande från en företagsförmedlare. Med det sagt så listar jag nedan några av de saker som man kollar på när man ska värdera ett företag:

  • Bolagets historiska intjäningsförmåga. Med andra ord hur bolaget faktiskt har presterat under åren. Hur har mycket pengar har man tjänat och hur har utvecklingen sett ut?
  • Baserat på denna historik genomför man en prognos för hur de kommande åren kan komma att se ut. Med andra ord vilken potential och framtidsutsikter som företaget har.
  • På samma sätt som man prognostiserar för den finansiella utvecklingen, beräknar man även ett framtida kassaflöde. För att beräkna detta tas b.la. det förväntade resultatet i åtanke. Denna summa justeras dock med en mängd olika faktorer.
  • Analyser av affärer gjorda inom sektorn. Beroende på vilken bransch som bolaget är verksamt i och vilka tidigare företagsöverlåtelser som gjorts inom den, går det att indikationer på vilket värde ungefärligt värde man kan förvänta sig.
  • Huruvida bolaget innehar rätt medarbetare och kompetenser. Både för att växa i dagsläget men också för att kunna möta framtidens utmaningar.
  • Analyser om bolagets positions på marknaden. Har man positionerat sig rätt gentemot sina konkurrenter?

Självklart används också en mängd andra ekonomiska prognostiseringar, vilka jag dock lämnar över till proffsen att genomföra.

Vanliga värderingsmodeller för att beräkna värdet på ett företag

Sist men inte minst vill jag nämna några av de vanligaste värderingsmodellerna som används för att beräkna värdet på ett företag:

  • Avkastningsvärdering
  • Substansvärdering
  • P/E-tal
<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats