Vad är kundreskontra och leverantörsreskontra?

Undrar du vad en kundreskontra är? Reskontra kommer från italienskans riscontro och betyder ungefär kontroll, granskning eller jämförelse. Reskontran är alltså en samling uppgifter om någonting. I bokföringssammanhang så brukar reskontra vara kopplat till ett så kallat konto som exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.

En reskontra kopplat till leverantörsskulder brukar då kallas leverantörsreskontra medan det för kundfordringar brukar kallas kundreskontra.

Vad består en kundreskontra av?

  • Aktuell fordran
  • Kontaktperson
  • Faktureringsadress
  • Adress

Vad består en leverantörsreskontra av?

  • Aktuell skuld
  • Kontaktperson
  • Faktureringsadress
  • Adress

Skillnaden mellan kundreskontra och leverantörsreskontra är alltså att den ena berör vad kunden är skyldig medan den andra vad du är skyldig en leverantör. I övrigt är de lika.

Varför har man reskontra?

Det säger sig självt att det är bra att ha koll på dels hur mycket olika kunder är skyldiga och hur mycket du är skyldig olika leverantörer. Det är väldigt viktigt att ha koll på penningflödet i ett företag och om t ex inte kunder betalar i tid kan man snabbt få problem med likviditet.

Anta exempelvis att ditt företag har löpande kostnader på 500 000 kr varje månad. Ibland har man goda reserver för att betala och behöver inte oroa sig särkilt mycket för detta. Men om det inte finns tillräckligt i kassan och man är beroende av en kunds inbetalning på förfallodatumet för att kunna betala så är det en annan situation. Uteblivna betalningar kan i så fall leda till att hela verksamheten pausas vilket verkligen inte är bra.

På samma sätt är det viktigt att ha koll över sina skulder; vilka som äger skulden och när betalningen förfaller. Annars kan det leda till onödiga förseningsavgifter och sämre förtroende i samarbeten.

Det är dessutom bra att i allmänhet ha koll på kunder och leverantörer eftersom de lägger grunden för hela den ekonomiska verksamheten.

Att ha koll på kunder och leverantörer

Om du inte redan använder kundreskontra och leverantörsreskontra så är det viktigt att tidigt börja göra detta. Större företag gör detta uteslutande men det är i mindre företag som man ibland har lite sämre koll.

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats