Så undviker du kondens i förråd

Fukt och kondens kan leda till stora problem i ditt förråd. Det riskerar nämligen att skada såväl byggnaden som sakerna du förvarar. Här tänkte vi därför berätta mer om hur du kan undvika kondens i ditt förråd.

Därför är det viktigt att undvika fukt och väta

Som nämnts inledningsvis kan fukt leda till stora problem i ditt förråd. Dels riskerar det att leda till allvarliga skador rötskador på själva konstruktionen, samtidigt som det kan förstöra de föremål som du förvarar i förrådet. Såväl kläder och textilier som verktyg och motorer riskerar att ta skada av väta och kondens!

Alla dessa saker leder i sin tur till ännu fler problem. Som exempel blir det en väldigt dyr historia att försöka renovera skador på konstruktionen. I värsta fall kan du vara tvungen att riva och bygga nytt.

Än värre kan det dessutom vara om saker med högt affektionsvärde går sönder. Det kan exempelvis handla om arvegods eller andra föremål som inte går att ersätta…

Ja, som du säkerligen märkt finns det många goda anledningar till varför man vill undvika fukt och väta i förrådsutrymmet. Men hur lyckas man då med detta?

Så kan du undvika kondens i förrådet

För att undvika kondens gäller det att vara noggrann med allt ifrån konstruktionen till ventilationen. Vad många inte tänker på är nämligen att mycket av de fuktrelaterade problemen som vi idag upplever kommer inifrån och inte utifrån.

Numera är vi duktiga på att bygga välisolerade byggnader som stänger ute fukt och har en optimal energianvändning. Har du ett äldre förrådsutrymme kan du däremot vara tvungen att tilläggsisolera konstruktionen för att undvika att utomstående fukt tränger sig in samt att värmen inifrån inte letar sig ut.

Exempel på sådana utrymmen som kan behöva isoleras är fönster och dörrar respektive tak och vindsutrymmen.

Har du ett äldre förrådsutrymme som ska renoveras eller fräschas upp, bör du såklart ta itu med eventuella fuktproblem innan du påbörjar detta arbete. Upplever du exempelvis att luftfuktigheten är hög i dagsläget och har varit det under en längre period, kan det vara fördelaktigt att sätta in en luftavfuktare innan du sätter igång med isoleringen.

Därutöver gäller det att använda högkvalitativa produkter samt montera dessa på rätt sätt. Är du det minsta osäker på hur du ska tillägsisolera ditt förråd på rätt sätt rekommenderar vi dig att kontakta en fackman.

Är konstruktionen välisolerad gäller det istället att lägga större fokus på ventilationen. Du vill säkerställa att luftcirkulationen är bra samt att temperaturnivån är så jämn som möjligt. På så sätt undviker du att det uppstår kondens inifrån samtidigt som det inte heller alstras den där instängda lukten som många är vana vid i förrådsutrymmen.

Men vad ska egentligen temperaturen vara i uppvärmda förrådsutrymmen? De flesta brukar rekommendera att man håller minst 5–10 plusgrader. För att vara säker på att slippa fukt och andra problem kan det däremot vara bra att försöka hålla temperaturen något högre än så, mellan 15-18 grader.

Något annat som kan vara bra att tänka på är att täcka över element eller ställa saker alldeles för nära. Likaså gäller för fönster och dörrar. Täcks dessa för kan kondens uppkomma.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela så gäller det att byggnaden är tät och konstruerad på ett sådant sätt att utomstående fukt inte kan tränga sig in i förrådsutrymmet. Därutöver gäller det att ventilationen är bra, att det finns en god luftcirkulation samt att temperatur är jämn. På så sätt undviker du kondens i förrådet!

Är du intresserad av att hyra förråd, garage eller parkering?

Gör en förfrågan