Kontrollbalansräkning – när, hur och varför behövs den?

En kontrollbalansräkning är något som ingen bolagsstyrelse vill behöva göra. Det är åtminstone ingenting som är positivt för bolaget i fråga. Nåväl, låt oss ändå prata mer om kontrollbalansräkningen och när den behöver göras, hur den görs och varför den behöver göras överhuvudtaget.

Innehåll 

  • När bör en kontrollbalansräkning göras?
  • Hur genomförs en kontrollbalansräkning?

När bör en kontrollbalansräkning göras?

En balansräkning av denna sort bör upprättas vid det fall som styrelsen i ett bolag misstänker att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det är alltså ett tecken på att det tillförda kapitalet håller på att förbrukas. Man brukar säga att detta är en kritisk gräns för företagets framtid. Om kapitalet tar slut är chansen nämligen stor att bolaget kan försättas i konkurs.

När dessa misstankar uppdagas och en kontrollbalansräkning görs, kommer resultatet antingen medge eller dementera farhågorna. Om det stämmer – att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet – är styrelsen illa tvungen att påropa en extra bolagsstämma. I vilken några tuffa beslut måste tas.

Vid ett sådant läge finns det två beslut som kan fattas av styrelsen. Antingen beslutar dem att företaget ska försöka återställa det registrerade kapitalet i sin helhet eller också beslutar dem att bolaget ska likvideras. Skulle de däremot besluta om att inte likvidera bolaget, blir styrelsemedlemmarna personligt ansvariga för potentiella skulder som man ådrar sig.

Det finns också ytterligare en situation när det kan bli relevant att genomföra en kontrollbalansräkning – ifall Kronofogden genomfört ett lönlöst utmätningsförsök hos bolaget i fråga.

Låt oss visa ett exempel när en kontrollbalansräkning bör genomföras: 

Du driver ett företag med bolagsformen aktiebolag. När du startade ditt bolag hade du gått in med 100 000 kronor. Med andra ord var det registrerade aktiekapitalet 100 000 kronor. Saker och ting gick däremot inte som du tänkt dig och på grund av vissa förluster har nu kapitalet understigit 50 000 kronor. Det vill säga hälften av det registrerade kapitalet.

För att ta reda på om ditt bolag måste likvideras eller inte genomförs således inte kontrollbalansräkning. När beräkningen är gjord undertecknas den därefter av styrelsen och eventuell revisor. Notera dock att denna typ av balansräkning måste göras oavsett om det finns en revisor eller inte.

Hur genomförs en kontrollbalansräkning?

Nu när du har bättre förståelse för när en kontrollbalansräkning bör göras, samt varför den görs, tänkte vi berätta mer om hur den genomförs!

Till att börja med gäller det att bolaget i fråga sköter sin bokföring och redovisning korrekt och kontinuerligt. På så sätt har styrelsen bästa möjliga förutsättningar att upptäcka problemet i tid.

När kontrollbalansräkningen sedan ska göras kontrolleras bolagets samtliga tillgångar och skulder. Vanligtvis sker inga justeringar på skulderna. I vissa fall kan däremot företagets tillgångar justeras. Något som med andra ord innebär att de värderas till dagens marknadsvärde istället för inköpsvärdet.

Om det uppdagas att det egna kapitalet inte längre understiger hälften av det registrerade kapitalet, behöver inget mer göras. Verksamheten kan fortsätta som vanligt. Uppdagas det däremot att mer än hälften av kapitalet är förbrukas, blir styrelsen tvungen att kalla till en extra bolagsstämma. I vilken de beslutar huruvida företaget ska likvideras eller inte.

Beslutar bolagets styrelse att verksamheten ska fortsätta drivas, har man 8 månader på sig att återställa det ursprungliga aktiekapitalet i sin helhet. Misslyckas man med detta måste bolaget likvideras. Om inte blir styrelsemedlemmarna personligt ansvariga för eventuella skulder. I vissa fall kan också andra ledande personer i bolaget bli personligt ansvariga för skulderna.

För att summera det hela:

  • Bör du se till att göra din bokföring korrekt och kontinuerligt – ta hjälp av en revisor om du inte klarar av att göra detta på egen hand!
  • Bör du omgående genomföra en kontrollbalansräkning om du erfar att mer än hälften av kapitalet är förbrukar.
  • Bör du genast kalla till en extra bolagsstämma om det uppdagas att farhågorna stämmer.
  • Bör du noga överväga dina alternativ och om det inte är bättre att likvidera bolaget.
  • Bör du vara medveten om vad det innebär att vara personligt betalningsansvarig (om du, läs styrelsemedlemmarna, beslutar att fortsätta driva verksamheten).

Vi kan inte påpeka detta oftare, men är du det minsta osäker på hur man sköter bokföring och redovisning bör du omedelbart ta hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå eller fristående revisor. Kontrollera också att de tillämpar Reko redovisning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats