Kvotvärde – vad är det?

Letar du efter mer information om kvotvärde? I denna artikel kommer vi att berätta mer om vad kvotvärde är, varför det finns och när det används.

Innehåll

  • Ordförklaring av kvotvärde
  • Vad är meningen med kvotvärde?

Ordförklaring av kvotvärde

En akties kvotvärde är kort och gott ett aktiebolags aktiekapital delat med antal aktier. Detta begrepp kallades förut för nominellt belopp, men efter lagändringar i aktiebolagslagen år 2006 bytte man namn till just kvotvärde.

Om ett aktiebolag inte genomfört en fondemission eller nedsättning av det inledande aktiekapitalet, motsvarar kvotvärdet det belopp som bolagsstiftarna investerade per aktie. Låt oss visa ett konkret exempel: vid de fall ett aktiebolag har ett kapital bestående av 50 000 kronor varav det finns 500 aktier i bolaget, blir kvotvärdet 100 kronor. För att räkna ut detta dividerar du alltså aktiekapitalet 50 000 kronor med antalet aktier 500 st (50 000/ 500= 100 kr).

Vad är meningen med kvotvärde?

Sedan det nominella beloppet togs bort och ersattes av kvotvärde har det faktiskt ingen ekonomisk mening. Anledningen till detta är att bolagsägarna är fria att välja antalet aktier, vilket i sin tur innebär att de också kan välja kvotvärde. Det finns dock vissa tillfällen då det kommer väl till pass.

I aktiebolagslagen finns det nämligen en föreskrift vid nyemissioner då kvotvärdet påverkar redovisningen av det egna kapitalet. Låt oss fortsätta med föregående exempel där vi hade ett bolag med ett kvotvärde av 100 kronor per aktie. Man bestämmer sig nu för att ge ut nya aktier som säljs för 120 kronor styck. För varje aktie man säljer ska aktiekapitalet öka med kvotvärdet, samtidigt som priset som överstiget kvotvärdet ska redovisas som överkursfond, vilket i sin tur tillhör det fria egna kapitalet.

Avslutningsvis 

Vi hoppas nu att du har bättre förståelse för vad kvotvärde är, hur det beräknas och när det används.

Person

Vänliga hälsningar,
Snålverner

Hoppas du tyckte om mitt inlägg. Speciellt du Ekonominista!?

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats