Vad är stamspolning?

Regelbunden stamspolning är något som rekommenderas för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Men vad innebär det egentligen och varför är det så viktigt? Allt detta reder vi ut här nedanför.

Först av allt – vad innebär en stamspolning? 

En stamspolning innebär att man spolar ur rören som finns i fastighetens källare, ända ut till huvudledningen som finns på gatan. Något man såklart gör för att få bort avlagringar, fett och smuts som har fastnat i rörens utlopp.

Vid denna typ av spolning använder man sig av en speciell rensslang som sprutar vatten med ett väldigt kraftigt tryck. Beroende på hur igentäppta rören är kan man behöva åka fram och tillbaka med slangen flera gånger.

När man väl är färdig med rören som finns i fastighetens källare, närmast utloppet, går man vidare och rensar övriga rör i fastigheten. Med andra ord de rör som finns i lägenheterna eller kontoren på våningarna ovanför.

Varför är detta så viktigt?

I en fastighet (inte minst bostadsfastigheter) spolas det varje dag ner otroligt mycket otrevligheter i avloppet. Från vasken i köket spolas det exempelvis mat- och dryckesrester medan det från badrummet spolas ned kemikalier, hår och hudavlagringar för att bara nämna några.

Över tid täpper allt detta igen fastighetens avloppsrör. Sakta men säkert bildas fettavlagringar i vilka hår, matrester och kemikalier sedan fastnar. Till slut blir det helt enkelt stopp och avloppen slutar fungera som de ska. Följderna för detta blir bland annat:

  • Dålig lukt från avloppet
  • Vatten som inte rinner undan från vasken, handfatet eller golvbrunnen

Äger du dessutom fastigheten riskerar du att få missnöjda hyresgäster och ökade kostnader i form av avloppsrensningar som resulterar i tillfälliga lösningar. I värsta fall kan det också leda till vattenskador.

Genom att regelbundet genomföra stamspolningar kan du således vara säker på att rören i fastigheten är i fint skick. Något som också gör att dina hyresgäster slipper obehagliga dofter och vatten som inte rinner undan som det ska.

Dessutom är kostnaden för detta liten i jämförelse med kontinuerliga avloppsrensningar i vasken, handfatet eller golvbrunnen (som endast ger en tillfällig lösning). För att inte nämna hur billigt det är i jämförelse med att åtgärda en vattenskada.

När är det dags för en stamspolning? 

Eftersom avlopp är något som ligger under marken och inte är synligt, kan det ibland vara svårt att veta när det är dags att ta till åtgärder såsom stamspolning. Det finns dock en del varningstecken du kan leta efter för att försäkra dig om att denna typ av åtgärd är nödvändig:

  • Om vattnet inte rinner undan som det ska.
  • Om det bubblar och låter konstigt från diskhon.
  • Om det blir stopp eller översvämning i avloppet.
  • Om det luktar illa från avloppet.

Hur ofta ska man genomföra en stamspolning?

Oavsett om du stött på problem eller inte så rekommenderar vi att man spolar rör och stammar i fastigheten åtminstone var sjätte år. Beroende på fastighetens skick kan det ibland behövas oftare, medan man andra gånger kan vänta längre mellan gångerna.

Anledning till att man regelbundet bör spola stammarna är att man på så sätt arbetar förebyggande. Att vänta med spolningen till diverse problem med avloppet dyker upp kan, som tidigare nämnts, bli en dyr historia. Dessutom minimerar du som sagt risken för att läckage eller vattenskador ska uppstå.

Vad kostar en stamspolning?

Något annat som många fastighetsägare funderar på är hur mycket stamspolningen kostar. En fråga som dessvärre inte har några generella svar. Priset för stamspolning beror på en rad olika faktorer, däribland fastighetens storlek och skick.

Stamspolning i villa

Som vi varit inne på tidigare genomförs stamspolningar huvudsakligen i hyresfastigheter och kommersiella byggnaden. Ibland kan det däremot vara nödvändigt även för villaägare att rensa avloppsrören. Då brukar högtrycksspolning vara ett bra alternativ.

Ta hjälp

Om du behöver hjälp med stamspolning i Stockholm kan du med fördel vända dig till en fackman. De kan hjälpa både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att hålla sina avlopp i toppskick, oavsett om det gäller små eller stora fastigheter!

Publicerat den
Kategoriserat som roris