Vinterförvara båt – tips inför vinterförvaringen

För att hålla din båt i bästa tänkbara skick, gäller det att vara noga med hur du förbereder och förvarar den under årets kallaste månader. Här tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips och råd för en lyckad vinterförvaring av båten!

Tips inför vinterförvaring av båten

Som nämnts inledningsvis gäller det att vara noggrann med hur du förbereder och förvarar båten när den inte används under vinterhalvåret. Nedanför har vi därför sammanställt en mängd tips som hjälper dig att lyckas med allt detta, från upptagning till förvaring:

Att tänka på vid upptagning

När det är dags för upptagning gäller det att ha en tydlig plan. Se till att ni är tillräckligt många och att ni har all nödvändig utrustning, vare sig ni ska ta upp båten med en trailer eller om den ska lyftas i sling.

Ska ni göra det sistnämnda bör ni även vara noga med att markera var känsliga delar som axel, ekolod, roder och liknande sitter. Något som bäst görs med tejp i en gäll färg. På så sätt minskar ni risken för att råka ut för otrevliga överraskningar till följd av handhavande fel.

Väl uppe på land gäller att så snabbt som möjligt tvätta av båten och säkerställa att det inte finns kvar något sjögräs eller andra beläggningar som kan få fäste i skrovet. Och som sagt, gör detta direkt. Ju längre du väntar, desto tuffare blir det att avlägsna all smuts.

Sist men inte minst rekommenderar vi dig att plocka bort dyvikan för att tömma eventuellt slagvatten som kommit in under säsongen. Kom däremot ihåg att sätta tillbaks den igen innan sjösättningen!

Sammanfattningsvis

I samband med upptagningen är det viktigt att tänka på följande:

 • Var tillräckligt många
 • Se till att ni har tillgång till all nödvändig utrustning
 • Om båten ska lyftas i sling, markera var saker som kan skadas sitter
 • Tvätta av båten så snabbt som möjligt
 • Ta bort dyvikan för att tömma eventuellt slagvatten

Att tänka på vid vinterförvaring utomhus

Om du planerar att vinterförvara båten utomhus finns det en hel del saker att tänka på. Först och främst gäller det att ställa den på en plan och torr yta som klarar av båtens vikt. Är marken ojämn eller porös finns det nämligen en chans att båten välter. Därutöver bör den inte ställas under ett klent tak där det finns risk för snöras.

När du väl har hittat en lämplig plats för båten bör du bestämma om båten ska förvaras på trailer eller om den ska pallas upp med bockar och stöttor. Ska du göra det sistnämnda bör du se till att använda rejäla bockar och stöttor som är tillverkade av kraftigt trä eller stål!

Om du däremot ska förvara båten på trailer bör du fundera på om vagnen ska stå som den är eller om du ska plocka bort hjulen från och palla upp den. Det är en hel del jobb men på så sätt undviker du bl.a. att däcken blir ovala eller råkar ut för annat slitage.

Att ställa en bock under motorn är också att rekommendera, om du ska låta den sitta kvar. För att få mer information om detta ämne rekommenderar vi dig att läsa vår tidigare artikel ”Vinterförvara båtmotor – så gör du”.

Sist men inte minst är det dags att täcka båten. Innan du gör det bör du däremot gå igenom insidan en extra gång och säkerställa att den är ren samt att det inte finns kvar någonting som riskerar att börja mögla.

Fäst därefter kapellet och eventuell presenning. Kontrollera däremot så att luften kan cirkulera i båten för att undvika mögel och röta.  

Sammanfattningsvis

När du ska vinterförvara båten utomhus är det viktigt att tänka på följande:

 • Ställ båten på en plan och torr yta som klarar av dess vikt
 • Säkerställ att den inte står under ett klent tak som riskerar att rasa
 • Bestäm om båten ska förvaras på trailer (och om du ska plocka bort hjulen från trailern) eller om den ska pallas upp med bockar och stöttor
 • Se till att den är ren och fin invändigt samt att det inte ligger kvar något som riskerar att mögla
 • Täck båten med kapell och eventuell presenning men säkerställ att luften kan cirkulera  

Att tänka på vid vinterförvaring inomhus

Att vinterförvara båten inomhus, i ett ventilerat och uppvärmt garage, är ett betydligt enklare alternativ. Det enda du egentligen behöver göra är kontrollera så att ytan är jämn och fin (vilket den vanligtvis är), för att sedan ställa in båten på trailer eller palla upp den med bockar och stöttor.

Säkerställ även att den är ren invändigt samt att det inte ligger kvar något som riskerar att börja mögla. Du slipper alltså allt jobb med att täcka båten med kapell och presenning.

Sammanfattningsvis

När du ska vinterförvara båten inomhus är det viktigt att tänka på följande:

 • Kontrollera att ytan är jämn och fin
 • Rulla in trailern eller palla upp båten med bockar och stöttor
 • Kontrollera att den är ren invändigt samt att det inte finns kvar något som riskerar att mögla

Att tänka på om båten ska ligga kvar i vattnet

Tillhör du den skara båtägare som hellre låter den ligga kvar i vattnet under vintern? Då finns det en hel del saker som är viktiga att ha i åtanke.

Först och främst gäller det att den ligger i en hamn där det inte finns någon is samt att den är uppvärmd över fryspunkten. Har din båt en drev- eller utombordsmotor är det även viktigt att säkerställa att oljenivån är hög. Annars riskerar de att utsättas för rost och frostskador.

Har du å andra sidan en inombordsmotor är det istället viktigt att tömma den på kylvatten samt sätta i glykol. På så sätt fryser den inte sönder.

Sist men inte minst bör du se till att båten är ren och fin invändigt samt att det inte finns kvar några värdesaker som riskerar att bli stulna.

Sammanfattningsvis

Om du ska låta båten ligga kvar i vattnet under vintern är det viktigt att tänka på följande:

 • Att båten ligger i en isfri hamn
 • Att den är uppvärmd över fryspunkten
 • Har du en drev- eller utombordsmotor bör du se till att oljenivån är hög
 • Har du en inombordsmotor bör du tömma den på kylvatten och sätta i glykol
 • Se till att båten är ren och fin invändigt
 • Ta hem eventuella värdesaker

Där har du det – en komplett guide för hur du lyckas med vinterförvaringen av din båt, vare sig du planerar att låta den ligga kvar i vattnet eller förvara den på land!

Är du intresserad av att hyra förråd, garage eller parkering?

Gör en förfrågan