Vinterförvara båtmotor – så gör du

Vi har i en tidigare artikel berättat hur du gör för att vinterförvara din båt. Nu tänkte vi fortsätta på den inslagna vägen och fokusera på hur du förbereder och vinterförvarar din utombordsmotor på bästa sätt!

Så förbereder du utombordsmotorn för vinterförvaringen

Innan det är dags att stoppa undan motorn för vintern finns det en hel del förberedelser som måste göras. Nedanför berättar vi mer om alla de saker som du måste göra för att förbereda motorn:

1. Börja med en tvättning

När du väl har tagit upp båten från vattnet är det dags att tvätta av motorn för att avlägsna all smuts och alla beläggningar. Något som enklast görs med vatten och adekvat rengöringsmedel!

2. Konservera motorn

Efter att du tvättat av och rengjort motorn är det dags att konservera den. Exakt hur du gör detta kan skilja sig åt mellan olika märken och modeller. Processen kan även skilja sig åt beroende på om du har en 2- eller 4-taktsmotor.

Många gånger framgår det i instruktionsboken hur man går tillväga för att konservera motorn samt vad som är viktigt att tänka på. Är du det minsta osäker på hur man gör rekommenderar vi dig att reda ut alla frågetecken med en fackman.

3. Byt olja

Nästa steg är att byta olja. Även här kan processen skilja sig åt mellan olika märken och modeller. Vanligtvis brukar du däremot vara tvungen att byta olja i växelhuset. På 4-taktsmotorer kan du även behöva byta motorolja och oljefilter.  

Än en gång råder vi dig att läsa instruktionsboken och rådfråga en fackman om du är osäker.

4. Se över bränsle- och vattenavskiljningsfilter

På samma sätt som oljan behöver bytas och oljefiltret ses över, bör även bränsle- och vattenavskiljningsfiltret granskas. Kontrollera om det finns vatten eller smuts i dessa och om så är fallet byter du ut dem. Något som man gör för att undvika korrosion och rostangrepp.

5. Byt tändstift

Efter en lång säsong kan även tändstiftet behöva bytas.

6. Plocka bort propellern

När du väl har konserverat motorn och sett över alla filter och oljor, ja då är det dags att plocka bort propellern. Kontrollera att den är hel och smörj in axeln. En del föredrar att förvara propellern på sidan om medan andra sätter tillbaka den igen. Du väljer själv vilket alternativ som passar bäst för dig och din motor!

7. Smörj in rörliga delar

Sist men inte minst är det dags att smörja och fetta in alla rörliga delar.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela bör du alltså genomföra följande saker innan du lägger undan motorn för förvaring:

  • Tvättning
  • Konservering
  • Oljebyte
  • Se över bränsle- och vattenavskiljningsfilter
  • Byt tändstift
  • Plocka bort propellern
  • Fetta in rörliga delar

Så vinterförvarar du din utombordsmotor

När motorn väl förberetts för vinterns dvala är det dags att stoppa undan den. I samband med detta är det viktigt att tänka på följande:

1. Separat eller fastmonterad förvaring?

Först och främst gäller det att komma underfund med huruvida motorn ska plockas bort från båten eller vara fastmonterad.

2. Lås in motorn eller använd ett motorlås

Om du väljer det förstnämnda alternativet, d.v.s. att förvara motorn separat från båten, är det viktigt att du förvarar den i ett låst utrymme. Låter du den sitta kvar bör du låsa fast den med ett godkänt motorlås.

Att göra detta är väldigt viktigt föratt minska risken för stöld, samtidigt som det oftast är ett krav från försäkringsbolagen.

3. Förvara torrt och varmt

Motorn mår bäst av att förvaras i ett torrt och uppvärmt utrymme, exempelvis i ett garage eller förråd.

4. Använd ett överdrag

Under förvaringstiden kan det vara fördelaktigt att täcka över motorn med ett överdrag. Har du inget sådant går det bra att använda en presenning eller liknande. På så sätt skyddar du den mot smuts och damm som annars kan leta sig in motorn.

5. Överväg att använda ett motorstativ

Om du väljer att förvara motorn separat kan det vara en bra idé att använda sig av ett motorstativ.

Vi hoppas att du nu har bättre koll på hur du går tillväga för att förbereda och vinterförvara din utombordsmotor!

Är du intresserad av att hyra förråd, garage eller parkering?

Gör en förfrågan