Tips på roliga uppdrag att göra i skogen

Det finns många goda anledningar till varför man tidigt bör lära barnen att vistas i och uppskatta naturen. För att lyckas med detta är det fördelaktigt att kombinera lek med lärande, varpå vi här tänkte tips om roliga och lärorika uppdrag som man kan genomföra i skogen!

7 tips på uppdrag som kan göras i skogen

Som vi varit inne på inledningsvis är det en bra idé att kombinera lek och lärande för att få barnen intresserade av skogen. Ett av de många sätten som man kan lyckas med detta är att sätta ihop uppdragskort där barnen ska hitta olika saker i skogen.  

Nedanför har vi samlat en mängd spännande uppdrag som kan genomföras i skogen, vare sig det är familjen eller skolklassen som är på utflykt:

1. Hitta löv från specifika träd

Alla träd är försedda med löv som är unika för dess art. Ett roligt och lärorikt uppdrag kan således vara att försöka hitta löv från specifika träd.

2. Hitta kottar från specifika träd

En del träd har inte enbart löv, utan även kottar. Det passar därför perfekt att ett av uppdragen är att försöka hitta kottar från specifika träd.

3. Hitta barr från specifika träd

Förutom löv och kottar är en del träd försedda med barr. Ett uppdrag kan således vara att försöka hitta barr från specifika träd.

4. Hitta speciella sorters mossa

I Sverige finns hela uppemot 1100 arter av mossa. Trots att många påminner väldigt mycket om varandra finns det distinkta skillnader mellan olika typer av mossor. Ett spännande uppdrag kan därför vara att försöka hitta speciella sorters mossa.

5. Hitta speciella sorters svampar

På samma sätt som det finns en mängd olika sorters mossa, finns det också en mängd olika sorters svampar. I norden finns det uppskattningsvis 10 000 svamparter. Det är däremot bara 100 av dem som är ätbara.

Ett lärorikt uppdrag kan således vara att försöka hitta speciella sorters svampar. Försök även att informera barnen om vilka svampsorter som är ätbara och vilka som är farliga. Här behöver man såklart inte gå igenom varenda svampart som finns, men åtminstone de allra vanligaste.

6. Hitta avföring från olika djur

Skogen är hem till otaliga djur- och insektsarter som lever och uträttar sina behov ute i det fria. Ett uppdrag kan därför vara att försöka hitta avföring från olika djur. På många ställen brukar man exempelvis kunna hitta avföring från älgar, harar och rådjur, för att bara nämna några.

7. Hitta en myrstack

En av de insektsarterna som bor i skogen är myrorna, vilka bygger och bor i karaktäristiska stackar. Ett lämpligt uppdrag är således att försöka hitta en myrstack.

Där har du det – en mängd spännande och lärorika uppdrag som barnen kan genomföra i skogen!

Vill du få ännu fler tips på roliga och lärorika aktiviteter?

Då kan du med fördel spana in våra tidigare artiklar:

Vi tycker det är så viktigt att sprida kunskapen om naturens ekosystemtjänster så vi skrev en bok, som sen blev sju barnböcker, en ljudbok, föreläsningar, vykort, en fotoutställning med mera. Nu hoppas vi att du kan hitta något du tycker om här i vår webbutik.

Se våra böcker